Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Katja Verheyen op 4 oktober 2022, over deze onderwerpen: 1/ Economie - investeringen - sociaal beleid, Gezondheidszorg en welzijn, Jeugd, Welzijn, Welzijn & Gezin

De Vlaamse Regering heeft beslist om het degressief scenario voor de bijkomende middelen voor de crisishulpverlening te schrappen, en de versterking opnieuw op het niveau van 2021 te brengen, en dat al minstens tot en met 2024. Dat blijkt uit het antwoord dat Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V), …

Door Katja Verheyen op 1 oktober 2022, over deze onderwerpen: Energie, Energieprijzen, Huren, Wonen

Naar aanleiding van de Septemberverklaring van de Vlaamse regering nam het Vlaams Parlement heel wat belangrijke maatregelen om de Vlamingen te ondersteunen. Zo keurde het onder meer een ingreep op de indexering van de huurprijzen goed. "Hiermee willen we de betaalbaarheid van het wonen verzekeren …

Door Katja Verheyen op 15 juli 2022

Vlaams minister van Sport Ben Weyts investeert fors in sportinfrastructuur. “Ook Bree deelt mee in de koek” zegt Vlaams parlementslid en Brees schepen Katja Verheyen. Met € 407.579 aan Vlaamse steun voor Buitensportaccommodatie De Houborn kan de nieuwe sportsite van Stad Bree ter hoogte van de …

Door Katja Verheyen op 11 mei 2022

Het aantal openstaande vacatures voor maatschappelijk werkers vervijfvoudigde tegenover 2017. Vooral bij de OCMW’s is er een prangend tekort. “Als de huidige trend zich doorzet, dreigt het tekort aan sociaal werkers problematisch te worden en sociale rechten uit te hollen. Maatregelen om de …

Door Katja Verheyen, Sarah Smeyers, Allessia Claes op 1 april 2022

Vlaams volksvertegenwoordigers Katja Verheyen, Sarah Smeyers en Allessia Claes willen een tijdelijk verbod op de verkoop van sociale woningen aan de private woningmarkt. De drie meerderheidspartijen hebben daarvoor een voorstel van decreet klaar. “De sector van de sociale huisvesting ondergaat …

Door Katja Verheyen op 17 maart 2022

Het Vlaams Parlement heeft woensdag een pakket noodmaatregelen goedgekeurd voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. "Zo wordt de tijdelijke afwijking van de kwaliteitsnormen verlengd van 6 naar 12 maanden en zal een tijdelijk huurregime worden uitgewerkt. Daarnaast wordt ook mogelijk …