Nieuws

Door Katja Verheyen op 4 oktober 2022, over deze onderwerpen: 1/ Economie - investeringen - sociaal beleid, Gezondheidszorg en welzijn, Jeugd, Welzijn, Welzijn & Gezin

De Vlaamse Regering heeft beslist om het degressief scenario voor de bijkomende middelen voor de crisishulpverlening te schrappen, en de versterking opnieuw op het niveau van 2021 te brengen, en dat al minstens tot en met 2024. Dat blijkt uit het antwoord dat Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V), …

Door Katja Verheyen op 1 oktober 2022, over deze onderwerpen: Energie, Energieprijzen, Huren, Wonen

Naar aanleiding van de Septemberverklaring van de Vlaamse regering nam het Vlaams Parlement heel wat belangrijke maatregelen om de Vlamingen te ondersteunen. Zo keurde het onder meer een ingreep op de indexering van de huurprijzen goed. "Hiermee willen we de betaalbaarheid van het wonen verzekeren …

Door Katja Verheyen op 15 juli 2022

Vlaams minister van Sport Ben Weyts investeert fors in sportinfrastructuur. “Ook Bree deelt mee in de koek” zegt Vlaams parlementslid en Brees schepen Katja Verheyen. Met € 407.579 aan Vlaamse steun voor Buitensportaccommodatie De Houborn kan de nieuwe sportsite van Stad Bree ter hoogte van de …