Nieuws

Door Katja Verheyen op 15 juli 2022

Vlaams minister van Sport Ben Weyts investeert fors in sportinfrastructuur. “Ook Bree deelt mee in de koek” zegt Vlaams parlementslid en Brees schepen Katja Verheyen. Met € 407.579 aan Vlaamse steun voor Buitensportaccommodatie De Houborn kan de nieuwe sportsite van Stad Bree ter hoogte van de …

Door Katja Verheyen op 11 mei 2022

Het aantal openstaande vacatures voor maatschappelijk werkers vervijfvoudigde tegenover 2017. Vooral bij de OCMW’s is er een prangend tekort. “Als de huidige trend zich doorzet, dreigt het tekort aan sociaal werkers problematisch te worden en sociale rechten uit te hollen. Maatregelen om de …

Door Katja Verheyen, Sarah Smeyers, Allessia Claes op 1 april 2022

Vlaams volksvertegenwoordigers Katja Verheyen, Sarah Smeyers en Allessia Claes willen een tijdelijk verbod op de verkoop van sociale woningen aan de private woningmarkt. De drie meerderheidspartijen hebben daarvoor een voorstel van decreet klaar. “De sector van de sociale huisvesting ondergaat …