Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg

  • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid situatie sinds 9 oktober 2019)
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (vast lid situatie sinds 9 oktober 2019)
  • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast lid situatie sinds 18 december 2019)
  • Bijzondere commissie voor de evaluatie van de aanpak van seksueel misbruik in de Kerk en in andere gezagsrelaties in het algemeen en van de rol van instellingen en voorzieningen op het terrein van jeugd, welzijn en onderwijs in het bijzonder (vast lid situatie sinds 18 oktober 2023)
  • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed (tweede ondervoorzitter situatie sinds 9 oktober 2019)

Onderwerpen

Recente vragen

Meer Vragen

Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2