Katja Verheyen

Katja Verheyen (°Genk, 29 februari 1980) is opgegroeid in Neeroeteren. Ze was reeds als tiener geboeid door de Vlaamse Beweging en werd lid van de Volksunie. Haar middelbare studies legde ze af aan het Heilig Kruiscollege te Maaseik. Vervolgens studeerde ze orthopedagogie aan de Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW) in Hasselt.

Na haar opleiding ging ze werken in de sociale sector. Ze was achtereenvolgers opvoeder in instellingen voor bijzondere jeugdzorg en kinderpsychiatrie, en vanaf maart 2011, bij het Crisispunt Limburg-18 – CAW Limburg. CPL-18 is de eerste lijn in de Limburgse crisis-jeugdhulpverlening van het provinciale Centrum Algemeen Welzijnswerk.

Haar eerste verkiezingen waren de provincieraadsverkiezingen van 2006. Daar was ze eerste opvolger op de kartellijst van CD&V en N-VA en behaalde ze 1.987 voorkeurstemmen. Tot 2008 was ze bestuurslid van de Jong N-VA afdeling Limburg.

In 2009 werd ze voor N-VA voor het eerst provincieraadslid van de Provincie Limburg. Verheyen was ook ondersteunend kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen van 2009 en de Belgische federale verkiezingen van 2010.

Katja werd een eerste maal verkozen in de gemeenteraad van haar woonplaats Bree na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Sinds januari 2013 zetelt ze in de gemeenteraad. Haar eerste legislatuur kwam ze in de stad Bree op voor de Breese Open Samenwerking (BROS), een kartel van sp.a en N-VA. Ze werd in 2012 ook herkozen voor de provincieraad in het district Peer met 4.835 voorkeurstemmen. Op die N-VA-lijst was ze lijsttrekker. Haar kandidatuur bij de Vlaamse verkiezingen 2014 kon ze niet verzilveren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Bree kwam ze niet meer op voor BROS, maar kwam N-VA met een eigen lijst. Ze werd van op de tweede plaats verkozen. De N-VA-fractie haalde 7 zetels. Ze werd ook verkozen in de Limburgse provincieraad vanuit het district Maaseik met 8.259 voorkeurstemmen. Ze was in de raad vanaf december 2018 voorzitter van de N-VA-fractie.

Katja zetelt sinds januari 2019 in Bree in het college van burgemeester en schepenen en werd schepen met de bevoegdheden Wonen en Welzijn evenals voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Beleidsdomeinen die ze eveneens in het Vlaams Parlement ter harte zal nemen. 

Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 stond ze als eerste opvolger op de Limburgse N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. Omdat verkozene Jan Peumans zijn mandaat besloot niet op te nemen, werd Katja Verheyen Vlaams Parlementslid. Ze haalde als opvolger 8.200 voorkeurstemmen. Hierdoor moest ze ontslag nemen als provincieraadslid.

Medewerkers

Ismail Ayed

Parlementair Medewerker