Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Lorin Parys, Koen Daniëls, Tine van der Vloet, Katja Verheyen, Elke Sleurs op 28 oktober 2020, over deze onderwerpen: Coronacrisis

De coronacommissie van het Vlaams Parlement heeft 119 aanbevelingen klaar voor de verder aanpak van de COVID-19-crisis. De rode draad is dat maatregelen en communicatie duidelijk en doelgericht moeten zijn. De 119 aanbevelingen werden allemaal goedgekeurd. In het Vlaams Parlement is de ‘Commissie …

Door Katja Verheyen op 22 oktober 2020, over deze onderwerpen: Sociale woningen

Om de sociale huurder en de kandidaat-sociale huurder beter te kunnen bedienen, wil Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele de geplande fusie van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) aanvullen met de sociale koopmaatschappijen (SKM’s). Zo wil …

Door Katja Verheyen op 15 september 2020

PELT - In juni 2020 leek het er op dat de Raad van State met de vernietiging van de bescherming van ‘de Holen’ als cultuurhistorisch landschap het pad had geëffend voor de noordelijke omleidingsweg in Pelt. Voorstanders van dat tracé beargumenteerden naar aanleiding van deze beslissing dat een …

Door Katja Verheyen op 31 augustus 2020

‘Arabisch, Turks, Bulgaars, Marokkaans en Dari blijven – hoewel hun totale aantallen jaar na jaar afnemen - met stip de meest telefonisch getolkte talen binnen de CAW-context.’ dat concludeert Vlaams Parlementslid Katja Verheyen (N-VA) uit de analyse van meer dan 9000 geanonimiseerde telefonische …

Door Katja Verheyen op 8 mei 2020

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert meer dan € 4 miljoen in 12 scholenbouwprojecten in Limburg. “Ook al staan in deze coronatijden vele klaslokalen leeg, we blijven investeren in onze schoolgebouwen”, zegt Weyts. “Vlaanderen investeert deze regeerperiode drie miljard euro in …

Door Katja Verheyen op 7 mei 2020

In mei 2017 kregen de verschillende crisismeldpunten in de verschillende Vlaamse provincies naar aanleiding van de enorme crisisaanmeldingen tijdelijk extra mankracht toegekend. Voor Limburg ging dit concreet om een extra halftijdse medewerker terwijl de nood veel hoger lag. Zo bleek uit eerdere …