Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Katja Verheyen op 24 november 2020

Deze ochtend bereikten werkgevers en werknemers uit het Vlaamse welzijns- en zorglandschap een ontwerp van voorakkoord met de Vlaamse regering. Vanaf 1 januari 2021 zal er jaarlijks voor €527 miljoen euro aan nieuwe koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen geïntroduceerd worden in de Vlaamse social …

Door Katja Verheyen op 16 november 2020

Over ingrijpende veranderingen op oudere leeftijd wordt vaak licht heen gegaan. Hulp op maat is er dikwijls amper. Al te vaak dragen ouderen hun zorgen daardoor alleen. Of ze nemen een pilletje om het leed te verzachten. De Vlaamse Ouderenraad vindt het dan ook hoog tijd om psychische problemen bij …

Door Katja Verheyen op 4 november 2020

In het Vlaams Parlement is de ‘Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid’ al vanaf juni naarstig aan het werk. De commissie wil het gevoerde coronabeleid evalueren en aanzetten geven om snel bij te sturen. Sinds begin september komt het bredere …

Door Lorin Parys, Koen Daniëls, Tine van der Vloet, Katja Verheyen, Elke Sleurs op 28 oktober 2020, over deze onderwerpen: Coronacrisis

De coronacommissie van het Vlaams Parlement heeft 119 aanbevelingen klaar voor de verder aanpak van de COVID-19-crisis. De rode draad is dat maatregelen en communicatie duidelijk en doelgericht moeten zijn. De 119 aanbevelingen werden allemaal goedgekeurd. In het Vlaams Parlement is de ‘Commissie …

Door Katja Verheyen op 22 oktober 2020, over deze onderwerpen: Sociale woningen

Om de sociale huurder en de kandidaat-sociale huurder beter te kunnen bedienen, wil Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele de geplande fusie van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) aanvullen met de sociale koopmaatschappijen (SKM’s). Zo wil …

Door Katja Verheyen op 15 september 2020

PELT - In juni 2020 leek het er op dat de Raad van State met de vernietiging van de bescherming van ‘de Holen’ als cultuurhistorisch landschap het pad had geëffend voor de noordelijke omleidingsweg in Pelt. Voorstanders van dat tracé beargumenteerden naar aanleiding van deze beslissing dat een …