Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Katja Verheyen op 25 mei 2021

Vlaanderen doet zijn duit in het zakje om niet-begeleide, vaak kwetsbare, minderjarige vluchtelingen op te vangen. Zo ving het in de periode 2015 – 2020 ruim 3730 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op. “Toch is het beeld nog onvolledig”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Katja Verheyen (N …

Door Nadia Sminate, Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Katja Verheyen, Maaike De Vreese op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Veiligheid, Staatsveiligheid

De Vlaamse Regering keurde vrijdag op voorstel van minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een opvolger van het “Vlaams actieplan ter bestrijding van gewelddadige radicalisering” goed. “Met nieuwe acties en maatregelen verdiept en versterkt …

Door Katja Verheyen op 11 mei 2021

Grensoverschrijdend gedrag tussen broers en zussen of kortweg siblinggeweld is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld. Het heeft ernstige gevolgen op het mentaal welzijn van zowel slachtoffers als plegers. Toch krijgt dit onderwerp wetenschappelijk weinig aandacht en is er in België tot nu …

Door Katja Verheyen op 13 april 2021

De gemeenteraad van Bree schaarde zich met eenparigheid achter het initiële voorstel van schepen van Wonen Katja Verheyen (N-VA) om buitenlands eigendomsonderzoek binnen de sociale huur in Bree mogelijk te maken. De verschillende sociale woonactoren actief op Brees grondgebied zullen worden …

Door Katja Verheyen op 23 februari 2021

BREE - In het vaccinatiecentrum in Bree, in de Expodroom, werden vandaag de eerste vaccinaties geplaatst. De eerste vaccins gaan vanaf vandaag naar de eerstelijnszorgverleners uit Bree en Oudsbergen, die na uitnodiging één voor één langskomen volgens reservatie. Voorlopig zullen enkel zorgverleners …

Door Katja Verheyen op 16 februari 2021

Vlaanderen wil haar sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Binnen een vooropgestelde termijn moet iedere Vlaamse gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Uit …