VLAANDEREN VERLENGT BIJKOMENDE MIDDELEN VOOR CRISISJEUGDHULP MINSTENS TOT 2024

Door Katja Verheyen op 4 oktober 2022, over deze onderwerpen: 1/ Economie - investeringen - sociaal beleid, Gezondheidszorg en welzijn, Jeugd, Welzijn, Welzijn & Gezin

De Vlaamse Regering heeft beslist om het degressief scenario voor de bijkomende middelen voor de crisishulpverlening te schrappen, en de versterking opnieuw op het niveau van 2021 te brengen, en dat al minstens tot en met 2024. Dat blijkt uit het antwoord dat Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V), die tijdelijk welzijnsminister Hilde Crevits (CD&V) vervangt, dinsdag in het Vlaams Parlement gaf op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Katja Verheyen (N-VA). Verheyen – die daar al langer op aandrong –  is dan ook zeer tevreden met deze maatregel maar waarschuwt tegelijk dat dit alleen onvoldoende is.

In 2021 was er een stijging van 19 procent in het aantal vragen naar crisishulp. Zo waren er 7130 meldingen voor consult en 7126 meldingen die uitmondden in een zoektocht naar crisishulp. Bij 1 op de 3 vragen moesten de meldpunten echter meegeven dat er geen hulp beschikbaar was. Ook de voorlopige cijfers voor 2022 zijn weinig hoopgevend. Tot op heden zijn er 4794 meldingen voor consult en 4965 meldingen met een hulpvraag. “We weten dat de coronacrisis een belangrijke katalysator was voor crisissituaties en dat we hier nog steeds de nasleep van zien. Het gaat hier over zeer kwetsbare kinderen en jongeren die in een acute onveiligheidssituatie zitten in hun thuiscontext.” dat zegt Katja Verheyen, die zelf jarenlang als crisisjeugdhulpverlener actief was.

Daarom lanceerde de Vlaamse Regering reeds in 2020 het actieplan mentaal welzijn, met daarin ook de structurele versterking van de crisismeldpunten. Verheyen: “Daarmee samenhangend werd er vanuit de Vlaamse relance ook voorzien in een tijdelijke versterking van de crisishulp zij het degressief in de tijd. De crisismeldpunten konden met een budget van 1 miljoen euro hun partnerships met voorzieningen die de hulp aanbieden, uitbreiden.”

“Toch stel ik samen met de minister vast dat situatie niet normaliseert, integendeel, en dat, ondanks inspanningen die al gebeurd zijn, de vraag eerder toeneemt dan afneemt. De Vlaamse Regering heeft daarom beslist om het degressief scenario voor de crisishulp te schrappen, een beslissing die ik overigens al langer bepleit, en de versterking opnieuw op het niveau van 2021 te brengen. En dat al minstens tot en met 2024.” aldus Verheyen. “De crisisnetwerken zien deze versterking alvast tegemoet. De netwerken krijgen zo de ruimte om zelf invulling te geven aan de versterking vanuit de noden die zij detecteren. Dat kan zowel gaan om partners met een focus op verontrusting als om partners in de geestelijke gezondheidszorg.”.

Al is Verheyen ook kritisch: “Helaas weten we ook dat de bestaande residentiële jeugdhulp ontoereikend is. Ook hier bestaan er wachttijden, waardoor jongeren soms lang moeten wachten op de gepaste hulp, met een mogelijke escalatie van de problematiek en verschuiving naar de crisishulpverlening tot gevolg. Zeker bij de crisisjeugdhulp is dit een groot probleem en slibt het beschikbare aanbod aan crisisbedden stilaan volledig dicht. En met een verlenging van bestaande middelen alleen lossen we dat probleem niet op.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is