Omslachtige beloftes en geen antwoorden voor jongeren en hulpverleners in crisis.

Door Katja Verheyen op 15 november 2019

Ook deze week liet Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke het na om concreet te zijn rond wat nu louter een verkiezingsbelofte – extra mankracht in de crisisjeugdhulp - van zijn voorganger Jo Vandeurzen lijkt te zijn. Op de vragen van Vlaams Volksvertegenwoordiger Katja Verheyen (N-VA) in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement over de basiswerking van de crisisjeugdhulp kwam geen duidelijk of concreet antwoord.

In mei 2017 kregen de verschillende meldpunten in de verschillende Vlaamse provincies naar aanleiding van de enorme crisisaanmeldingen tijdelijk extra mankracht toegekend. Oor Limburg betekende dit een extra halftijdse medewerker. De budgetten voor deze personeelsondersteuning waren tijdelijk en werden jaar na jaar verlengd. Ze krijgen vanaf nu een stabiel karakter: vanaf 2020 komen ze recurrent in de begroting, zo blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Katja Verheyen (N-VA).

Toch blijft parlementslid Verheyen nog wat op haar honger zitten. “In de periode van mei 2017 t.e.m. mei 2019 is er overleg geweest tussen meerdere actoren in het werkveld om tot een correctere personeelsbezetting te komen. Naar aanleiding van de resultaten van een audit van het Rekenhof over de crisisjeugdhulp kwam er een nieuwe normbepaling voor de minimale personeelsbezitting om de absolute basiswerking van een crisismeldpunt te garanderen.” Deze kwam tot stand in de schoot van een technische werkgroep - bestaande uit vertegenwoordigers van de administratie, de crisismeldpunten en de CAW-directies.

Voor Limburg  zou die nieuwe norm een verhoging van dan 3 voltijdse equivalenten impliceren bovenop de 6 voltijdse equivalenten actief in de Limburgse crisisjeugdhulpverlening. “De voor de verkiezingen aangekondigde bijkomende bezetting zou ingaan vanaf 1 januari 2020 volgens minister Vandeurzen. Maar over de middelen waarmee deze mensen betaald moeten worden, kan minister Beke in het parlement nog steeds geen duidelijkheid scheppen. En dat ondanks de snel naderende datum van inwerkingtreding.” aldus Katja Verheyen. “Wij hopen  dat er zo snel mogelijk een oplossing en duidelijkheid komt. Want de huidige onderbestaffing en onduidelijkheid zijn vooral frustrerend voor de hulpverleners die op hun tandvlees zitten” besluit het Vlaams parlementslid uit Bree.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is