Lokale besturen krijgen meer toegang tot gegevens in aanpak kinderarmoede

Door Katja Verheyen, Elke Sleurs, Koen Daniëls op 18 januari 2022, over deze onderwerpen: Armoede, Welzijn, Minderjarigen
droevige jongen op dorpel

Er komt betere gegevensdeling tussen het Agentschap Opgroeien en de lokale besturen. Zo willen de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement ervoor zorgen dat lokale besturen doelgerichter kinderarmoede kunnen aanpakken. “Lokale besturen kunnen via deze aanpassing de toegang van kwetsbare gezinnen tot sociale hulp- en dienstverlening vergroten en zo armoede gerichter aanpakken”, aldus Vlaams volksvertegenwoordigers Katja Verheyen, Elke Sleurs en Koen Daniëls.  

Het Vlaams Parlement keurde een decreetswijziging goed die maakt dat de gegevensdeling tussen het Agentschap Opgroeien en de lokale besturen wordt verbeterd. “Het Agentschap zit op een schat aan informatie. Achter die gegevens zitten natuurlijk altijd mensen van vlees en bloed; ook heel vaak kwetsbare personen of gezinnen die misschien nog niet gekend zijn bij hun OCMW maar tegelijk toch hulp en ondersteuning kunnen gebruiken”, zegt Vlaams Parlementslid Katja Verheyen.

Problemen sneller detecteren

“Door deze aanpassingen maken we het mogelijk om die gegevens ook makkelijker te delen met lokale besturen. Zo kunnen zij zich proactief richten tot deze gezinnen. Als we problemen snel kunnen detecteren, kunnen we escalatie vermijden en sneller oplossingen aanreiken”, zegt collega Elke Sleurs.

Privacy

“De gegevensdeling gebeurt met de nodige aandacht voor privacy”, zegt ook Koen Daniëls. “We hebben hier een evenwicht gezocht én gevonden tussen het recht op privacy en de noodzaak aan gegevensdeling. Dat is essentieel om het welzijn van het kind te verbeteren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is