Jeugdhulpdossier inkijken? Wat kan en wat niet?

Door Katja Verheyen op 8 november 2019

Jongeren in de jeugdhulp komen tijdens hun begeleiding meestal met meerderde diensten in contact. Indien niet met een jeugdrechter, dan misschien met de toegangspoort jeugdhulp, met een vertrouwenscentrum kindermishandeling of met een andere instantie die uitzoekt welke hulp er nodig is.  Deze diensten moeten een dossier dat vaak elementen bevat die tekenend en ingrijpend zijn geweest in het leven van de betrokkene, zorgvuldig bijhouden en veilig bewaren. De inhoud van deze dossiers kan voor de jongere die hulp gekregen heeft, cruciaal zijn om zijn of haar verleden in een juiste context te plaatsen en/of te verwerken.

Tot voor kort waren er verschillende regels over de bewaartermijnen van die dossiers. Sommige bleven bewaard tot 10 jaar na de stopzetting van de hulpverlening, andere tot 10 jaar nadat de jongere meerderjarig werd. Sinds 7 juli 2019 geldt voor de publieke instanties in de jeugdhulp dat de dossiers voortaan bijgehouden worden tot de betrokken jongere 35 jaar is geworden. Om voor zowel de jongeren, de vertrouwenspersonen als hulpverleners een duidelijk overzicht te scheppen, ondervroeg ik de bevoegde minister van Welzijn hier recent schriftelijk over.  

Een overzicht kan je hier terugvinden: 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is