Gehaalde doelstellingen houden Bree niet tegen om verder te investeren in sociale huisvesting

Door Katja Verheyen op 16 februari 2021

Vlaanderen wil haar sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Binnen een vooropgestelde termijn moet iedere Vlaamse gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Uit de tweejaarlijkse rapportering blijkt dat ook deze keer Bree haar sociale huisvestingsverplichtingen ruimschoots haalt en daarbij zelfs verder gaat.

“Wonen-Vlaanderen voert om de twee jaar een voortgangstoets uit, die nagaat welke inspanningen de Vlaamse steden en gemeenten geleverd hebben hun om hun doelstellingen inzake sociale huisvesting te bereiken.” aldus schepen van Wonen Katja Verheyen.  “Voor 2020 heeft Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele de cijfers vastgelegd. Cijfers waar duidelijk uit blijkt dat Bree haar sociaal objectief heeft behaald.” vult Verheyen aan die ook actief is als vast lid van de commissie Wonen van het Vlaams Parlement.

Er worden - als het over het BSO gaat - drie categorieën gehanteerd door Wonen Vlaanderen:

  • categorie 1: de gemeente volgt het groeipad.
  • categorie 2a: de gemeente volgt het groeipad niet, maar levert voldoende inspanningen om haar BSO te bereiken
  • categorie 2b: de gemeente volgt het groeipad niet en levert onvoldoende inspanningen om haar BSO te bereiken

Bree behoort hierbij tot de 1ste categorie van gemeenten. Namelijk tot de gemeenten en steden die hun bindend sociaal objectief wel hebben behaald en daarmee hun verplichtingen zijn nagekomen.

“Toch moet het verhaal voor gemeenten en steden die hun sociaal objectief behaald hebben niet noodzakelijk daar eindigen. Als een gemeente haar bindend sociaal objectief heeft behaald en de sociale woonnood verder wil aanpakken, kan zij een sociaal woonbeleidsconvenant sluiten om extra sociale woningen te realiseren.” aldus Verheyen. “Zo ook in Bree. In het kader van de 5de oproep van minister Diependaele voor het afsluiten van sociale woonbeleidsconvenanten heeft Bree zich namelijk als één van vijf Limburgse gemeenten dan ook geëngageerd voor extra sociale woningen. Ondanks het reeds behaalde sociaal objectief doet Bree een bijkomende inspanning om aan de sociale woonnood die heerst tegemoet te komen.” besluit Verheyen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is