DRINGEND: MAATSCHAPPELIJK WERKERS GEZOCHT.

Door Katja Verheyen op 11 mei 2022

Het aantal openstaande vacatures voor maatschappelijk werkers vervijfvoudigde tegenover 2017. Vooral bij de OCMW’s is er een prangend tekort. “Als de huidige trend zich doorzet, dreigt het tekort aan sociaal werkers problematisch te worden en sociale rechten uit te hollen. Maatregelen om de instroom te verhogen én de uitstroom te verlagen, dringen zich op. Waaronder de aanpak van agressie vanwege cliënten richting sociaal werkers.” dat zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Katja Verheyen.

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich in veel sectoren voelen, maar de cijfers voor sociaal werk zijn wel echt opmerkelijk. Uit cijfers die Sociaal.Net verzamelde, blijkt dat het aantal openstaande vacatures tussen 2017 en 2022 is vervijfvoudigd, van 91 in maart 2017 naar 516 in maart 2022. “Een probleem dat door de ene maatschappelijke crisis na de andere alleen maar versterkt werd.” aldus Verheyen, die ministers Beke en Somers over de problematiek bevroeg.

Verheyen: “De oorzaken zijn veelledig. Maar de tendens is problematisch. Ik denk dat ik niemand verbaas als ik zeg dat het zeker voor de OCMW’s wel eens heel dramatisch zou kunnen zijn. Niet in het minst voor de cliënt zelf die zijn sociale rechten mogelijks niet gegarandeerd ziet.”

Een aanpak op meerdere assen – waaronder de strikte diplomavereisten en stringente rechtspositieregelingen - dringt zich volgens Verheyen op. “De diplomavereisten voor maatschappelijk werkers zijn vandaag te strikt. Zo moet men vandaag een bachelor sociaal agogisch werk met de titel maatschappelijk assistent hebben of een bachelor sociale gezondheidszorg. Mensen met een master maatschappelijk werk worden dan weer niet toegelaten op die positie. Dat moet bekeken worden.” zegt Verheyen.

Maar Verheyen ziet ook aan de uitstroomzijde problemen, bijvoorbeeld als het over het klimaat waarin maatschappelijk werkers vandaag vaak moeten werken gaat: “Ik heb het dan over agressie, meer en meer agressie van cliënten naar maatschappelijk werkers toe. Het gaat niet snel genoeg, ze krijgen niet de hulp die ze willen. Ik wil dat zeker niet veralgemenen, maar als we dat volledig gaan ontkennen, terwijl we weten dat er op sommige plaatsen veiligheidsagenten aan loketten staan en dat politie moet gaan patrouilleren bij een sociaal huis op het moment dat maatschappelijk werkers naar huis gaan, dan zitten we met een probleem.” Verheyen roept de bevoegde ministers dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen en samen met de lokale besturen een breed plan van aanpak tegen de agressie uit te werken.  

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is