Dak- en thuisloosheid nog onvoldoende in kaart gebracht

Door Katja Verheyen op 21 januari 2021

BRUSSEL - Op 12 en 21 januari debatteerden de commissies Welzijn en Wonen van het Vlaams Parlement op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Katja Verheyen (N-VA) over het nieuw Vlaams actieplan ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid. Het plan bevat acties met betrekking tot vier strategische doelstellingen, namelijk de preventie van uithuiszetting, het vermijden van dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen, de aanpak van chronische dak- en thuisloosheid en een geïntegreerd beleid met betrekking tot dak- en thuisloosheid. Bovendien vormen de acties ook de vertaling van beleidskeuzes van het recente Vlaams regeerakkoord op dat vlak. Het gaat dan onder meer over de Housing-Firstmethodiek en de rol van lokale besturen in de preventie en de aanpak van dak- en thuislozen. 

Dak- en thuisloosheid is een extreme vorm van armoede en sociale uitsluiting en verdient dus een ernstige aanpak. Maar dak- en thuisloosheid is een complexe problematiek en kan niet worden gevat in enkele kenmerken en/of voorwaarden. De aanpak van dak- en thuisloosheid staat of valt dus onder andere bij een geïntegreerd beleid. Daarom is het belangrijk dat de opmaak van een plan van aanpak ook beleidsdomeinoverschrijdend gebeurt. In dat kader bogen de commissies Welzijn en Wonen van het Vlaams Parlement zich onder aanwezigheid van ministers Beke en Diependaele over het thema. 

Het plan bevat acties met betrekking tot vier strategische doelstellingen, namelijk de preventie van uithuiszetting, het vermijden van dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen, de aanpak van chronische dak- en thuisloosheid en een geïntegreerd beleid met betrekking tot dak- en thuisloosheid."Voor wat het beleidsdomein Wonen betreft, slaan de acties voornamelijk op het ondersteunen van woonactoren en het verhogen van de toegankelijkheid en uitbreiden van een betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod.  Bij Welzijn is het inzetten op preventieve woonbegeleiding en intersectorale samenwerking van cruciaal belang." aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Katja Verheyen (N-VA).  

Daarnaast legt het huidige actieplan ook meer de focus op de specifieke situatie van kinderen en jongvolwassenen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden. Een thema dat Verheyen bij haar aantreden als volksvertegenwoordiger ook reeds aankaartte. Zo worden specifieke acties geformuleerd om dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen te voorkomen, met bijzondere aandacht voor jongeren die de jeugdhulp verlaten. Een vlotte transitie naar parallelle circuits, maar ook laagdrempelige hulpverlening en tegelijkertijd ook inzetten op aanklampend werken is daarbij cruciaal.

"Toch beperkt het probleem van dak- en thuisloosheid zich niet alleen tot vermijden van het dak- of thuisloos worden." vult Verheyen aan. "Het is ook van belang dat ouderen en jongvolwassenen die zonder dak boven hun hoofd zitten, ook effectief uit die dak en thuisloosheid worden gehaald. Alleen hebben we vandaag nog onvoldoende coherent zicht op die aantallen en dat moet uiteraard beter. Een oproep die ik trouwens vaker in de commissie gedaan heb en ook al verschillende jaren vanuit de terreinactoren wordt gedeeld." concludeert Verheyen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is