'Commissie voor de bestrijding van radicalisering' in het leven geroepen.

Door Katja Verheyen op 18 december 2019

BRUSSEL – Bij aanvang van de plenaire vergadering van 18 december 2019 van het Vlaams Parlement besliste de leden bij eenparigheid positief over de oprichting van een ad hoc commissie ‘deradicalisering’. De 15 vaste leden van de commissie voor de bestrijding van radicalisering zullen zich de komende maanden over alle vormen van radicalisme buigen. Limburgs volksvertegenwoordiger Katja Verheyen (N-VA) - die ook deel uitmaakt van de ad hoc commissie – reageert: ‘De recente gebeurtenissen in Bilzen of het oprukkende religieus extremisme in sommige delen van Vlaanderen lijken te wijzen op het feit dat dergelijke gedachten en handelingen steeds meer weerklank in onze samenleving krijgen. We mogen dergelijke signalen niet negeren en moeten dus als parlement onze verantwoordelijkheid hierin nemen. De fout die we hier niet mogen maken, is om de radicaliseringproblematiek te beperken tot een specifiek onderdeel van het ideologisch/religieus spectrum of tot een specifiek incident.”

Het parlement kiest dus voor een proactieve aanpak: “Door middel van onder meer hoorzittingen met experten ter zake en gedachtewisselingen met de verschillende bevoegde ministers is het de intentie van het Vlaams Parlement om met een plan van aanpak tegen radicalisering over het gehele ideologische spectrum over de boeg komen. Met dit plan van aanpak wil het parlement haar stempel drukken op het Vlaams beleid om radicalisering maximaal aan te pakken.” besluit Katja Verheyen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is